Between communication, practice and co-creation

Join or die! Design Museum Danmark between communication, practice and co-creation

Project partner

Associate Professor Line H. Christensen, University of Copenhagen

Project period

 

Offentlig-private partnerskaber udgør vigtige elementer af nutidig museumsformidling. Men hvad er de historiske rødder? Ud fra designfaglige og læringsteoretiske tilgange spørges i dette delprojekt: Hvordan har samarbejdsprocesser udviklet sig mellem museer og eksterne, professionelle aktører? Der fokuseres på Kunstindustrimuseet, som traditionelt har nære bånd til erhvervs-, kultur- og undervisningssektorerne, med afsæt i udstillingen fra 1932 Britisk Brugskunst. Det var et storstilet erhvervs- og kulturfremstød og udtryk for en moderne formidlingssucces baseret på kuratorisk, kommerciel og didaktisk medskaben. Herfra trækkes linjer op til aktuelle formidlingspraksisser på museet. Undersøgelsens empiriske del baseres på brevkorrespondancer, udstillingsprospekter, presseomtaler og fotografier i Designmuseum Danmarks arkiver, Det Kongelige Bibliotek, V&A Archives, Victoria and Albert Museum, og National Archives, Kew, London.