Steering committee

Drotner, Kirsten

Professor
Department for the Study of Culture, University of Southern Denmark

drotner@sdu.dk

Hansen, Simone

Programme Coordinator
Department for the Study of Culture, University of Southern Denmark

simoneh@sdu.dk

Jessen, Tilde Strandbygaard G.

PhD Fellow
Department of Communication and Arts, Roskilde University

tsgj@ruc.dk

Larsen, Ane Hejlskov

Associate Professor
School of Communication and Culture, Aarhus University

kunahl@cc.au.dk

Christensen, Hans Dam

Professor
Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

hansdam@hum.ku.dk