Faglig formidling

Ph.d.-afhandlinger

Grambye, V.H. (2020). Antikvaren som samler i det tidlig moderne museumslandskab. En videnskabshistorisk undersøgelse af antikvarernes museale praksisser i Danmark, 1650-1750. Institut for Historie: Syddansk Universitet.

Jensen, S.K. (2019). From generalist to specialist: The professionalization of the Danish museum occupation, 1958-2018. Institut for Kommunikation: Københavns Universitet. https://curis.ku.dk/ws/files/231597356/Ph.d_afhandling_2019_Krogh_Jensen.pdf

Littrup, S.L. (2019) Museet som hybridt medieret oplevelsesrum. Institut for kommunikation og humanistisk videnskab: Roskilde Universitet. https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/67024673/Museet_som_hybridt_medieret_oplevelsesrum.pdf

Madsen, K.M. (2019). Explorative museum experiences: A collaborative experience design process for explorative museum exhibitions. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
https://vbn.aau.dk/da/publications/udforskende-oplevelser-i-museet-en-kollaborativ-oplevelsesdesign-

Myrczik, E. (2019). Digital museum mediation in Denmark: A critical exploration of the development, practice, and perceived outcomes. Institut for Kommunikation: Københavns Universitet. https://static-curis.ku.dk/portal/files/229375394/Ph.d._afhandling_2019_Myrczik.pdf

Nicolaisen, L.B. (2020). Astrophysics: Designing for inclusion. Institut for Naturfagenes Didaktik: Københavns Universitet. https://www.ind.ku.dk/begivenheder/2020/line-bruun-nicolaisen/NicolaisenPHDcompressed.pdf

Rathjen, K.T.H. (2020). Det folkelige museum: Mellem oplysning og oplevelse. Institut for Historie: Syddansk Universitet. Rathjen-phd-afhandling

Selvadurai, V. (2019). Transmedia exhibition: Exploring production criteria for a transmedia experience in an exhibition context. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
https://vbn.aau.dk/en/publications/transmedia-udstilling-udforskning-af-produktionskriterier-for-en-

Yates, M.F. (2020). Ældre kunst og nye brugere: Nye metoder til formidling af Skovgaard Museets samling. Institut for Kommunikation og Kultur: Aarhus Universitet. Mia-Yates-phd-afhandling

 

Fagfællebedømte videnskabelige bøger og rapporter

Bisgaard, L., Jensen, M.K. & Friis, T.W. (red.) (2018). Utopi og realiteter: Festskrift til Erik Kulavig. University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Bind 566. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Brenna, B., Christensen, H.D. & Hamran, O. (red.) (2018). Museums as cultures of copies: The crafting of artefacts and authenticity. London: Routledge. https://www.routledge.com/Museums-as-Cultures-of-Copies-The-Crafting-of-Artefacts-and-Authenticity/Brenna-Christensen-Hamran/p/book/9780367663292

Christensen, H.D., Warring, A.E. & Bisgaard, L. (red.) (2020) I krydsfeltet oplysning oplevelse: Dansk museumsformidling i 400 år. Odense: Syddansk Universitetsforlag. https://www.universitypress.dk/shop/dansk-museumsformidling-3840p.html

Christensen, H.D., Drotner, K., Haldrup, M., Horn, M., Jeppesen, L., & Olsen, N.F. (2020). Vores museum: Resultatrapport. Syddansk Universitet: Vores museum.

Christensen, H.D., & Pedersen, M.H. (red.). (2019). Museum communication between enlightenment and experience. Nordisk museologi, 1. Særnummer. https://journals.uio.no/museolog/issue/view/644

Drotner, K., Dziekan, V., Parry, R. & Schrøder, K.C. (red.) (2018). The Routledge handbook of museums, media and communication. London: Routledge. Gratis adgang her: https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Museums-Media-and-Communication/Drotner-Dziekan-Parry-Schroder/p/book/9780367580438

Drotner, K. & S. M. Iversen (red.) (2017). Digitale metoder: At skabe, analysere og dele data. Frederiksberg: Samfundslitteratur. https://samfundslitteratur.dk/bog/digitale-metoder

Haldrup, M., Achiam, M., & Drotner, K. (2021). (red.). Experimental museology: Institutions, representations, users. London: Routledge. Gratis adgang her: https://www.routledge.com/Experimental-Museology-Institutions-Representations-Users/Achiam-Haldrup-Drotner/p/book/9780367406776

Jensen, J.F., Smed, S., & Skovrup, N.F. (2020). Innovation i en corona-tid: Krisedreven innovation på museer under corona-pandemien. E-bøger fra InDiMedia. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jensen, J.F. (2020). MuseumsMatrix: En typologi for brugerpositioner i museumsformidling. E-bøger fra InDiMedia nr. 8. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. https://aauforlag.dk/shop/e-boeger/museumsmatrix-en-typologi-for-brugerpositione.aspx

Kann-Rasmussen, N., Christensen, H.D., Johnston, J., & Huvila, I. (red.) (2019). Collaboration and convergence of libraries, archives and museums. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2, u.s. Særnummer.

Larsen, A.H., Jakobsen, S., & Nørskov, V. (2020). Museologi mellem fagene. Aarhus Universitetsforlag. https://unipress.dk/udgivelser/m/museologi-mellem-fagene/

Ikke-fagfællebedømte videnskabelige bøger og rapporter

Drotner, K. & H. Philipsen (2016). Kreativitet, kreation og kollaboration: Udvikling af tværfaglig filmpædagogik. Odense: Kulturregion Fyn. https://filmportalfyn.dk/wp-content/uploads/2016/11/FINAL_RAPPORT-Udvikling-af-tværfaglig-filmpædagogik-web.pdf

Drotner, K. (2016). Børns og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden. København: Det danske Filminstitut. https://www.dfi.dk/nyheder/film-styrker-borns-digitale-dannelse

Fagfællebedømte bidrag til antologier

Achiam, M. (2020). Reflections on empowering youth in science museums. In H. McLaughlin & J. Diamond (red.), Science museums in transition: Unheard voices (pp. 44-48). London: Routledge.

Baggesen, R. (2019). Mobile media, mobility and mobilisation in the current museum field. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 115-27). London: Routledge.

Bisgaard, L., Jensen, M.K. & Friis, T.W. (red.) (2018). Indledning. In L. Bisgaard mfl. (red.), Utopi og realiteter: Festskrift til Erik Kulavig. University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences. Bind 566 (s. 17-27). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bisgaard, L (2020). Johan Bülow til Sanderumgaard: Mæcen, samler og godsejer. In L. Bisgaard, H.D. Christensen & A. Warring (red.), Dansk museumsformidling gennem 400 år: I krydsfeltet mellem oplysning og oplevelse (pp. 65-95). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bisgaard, L. (2018). Det strategiske blik: Træk af Per Ingesmans forskningsprofil. In N.J. Koefoed, B.K. Holm & S.E.M. Stopa (red.), Religion som forklaring? Kirke og religion i stat og samfund: Festskrift til Per Ingesman (s. 11-29). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Bisgaard, L. (2018). I skygge af Sigbrit? Elisabeth, Christian 2.s dronning. In J.B. Netterstrøm & K.H. Andersen (red.), Dronningemagt i middelalderen: Festskrift til Anders Bøgh (s. 405-30). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Bisgaard, L. (2018). Saints, guilds, and seals: From exclusivity to competition. In C.S. Jensen, T.R. Sands, N.H. Petersen, K.V. Jensen & T.M.S. Lehtonen (red.), Saints and sainthood around the Baltic Sea: Identity, literacy, and communication in the Middle Ages (s. 201-28). Kalamzoo: Medieval institute Publications, Western Michigan University.

Brenna, B., Christensen, H.D. & Hamran, O. (2018). Introduction. In B. Brenna, O. Hamran & H.D. Christensen (red.), Museums as cultures of copies: The crafting of artefacts and authenticity (s. 1-8). London: Routledge.

Christensen, H.D. (2018). Looking for originals in a museum of copies? The ambivalence of the Thorvaldsens Museum. In B. Brenna, H.D. Christensen & O. Hamran (red.), Museums as cultures of copies: The crafting of artefacts and authenticity (s. 117-30). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Media, mediatization and museums: A new ensemble. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.) The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 1-12). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Foundations. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 13-16). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Environments. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 97-99). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Practices. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 173-175). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Directions. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 257-60). London: Routledge.

Drotner, K. (2019). Digitale indfødte: Kan børn finde ud af mobiltelefoner? In M. Bille, A. Engberg-Pedersen & K. Gram-Skjoldager (red.), Verden ifølge humaniora: 40 banebrydende begreber der former vores virkelighed (s. 286-93). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Media, mediatization and museums: A new ensemble. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.) The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 1-12). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Foundations. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 13-16). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Environments. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 97-99). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Practices. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 173-175). London: Routledge.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (2018). Directions. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K.C. Schrøder (red.), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 257-60). London: Routledge.

Drotner, K. Haldrup, M., & Achiam, M. (2021). For an experimental museology: Implications and perspectives. In deres (red.). Experimental museology: Institutions, representations, users. London: Routledge.

Drotner, K. (2021). Cultural studies. In M. Eskjær & M. Mortensen (red.), Klassisk og moderne medieteori. København: Hans Reitzel.

Drotner, K. (2020). Joint creativity for democratic transformations in museums. In G. Black (red.), Museums and the challenge of change: Old institutions in a new world. London: Routledge.

Drotner, K. (2019). Digitale indfødte: Kan børn finde ud af mobiltelefoner? In M. Bille, A. Engberg-Pedersen & K. Gram-Skjoldager (red.), Verden ifølge humaniora: 40 banebrydende begreber der former vores virkelighed (s. 286-93). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Drotner, K. (2018). Children and media. In P.M. Napoli (red.), Mediated communication (s. 379-94). Berlin: De Gruyter.

Drotner, K. (2018). Meeting change with creativity. Interview in I. Eleá & L. Mikos (red.), Young and creative: Digital technologies empowering children in everyday life (s. 221-5). Göteborg: Nordicom.

Drotner, K. (2017). Mediekultur. In P. T. Andersen & M. H. Jacobsen (red.), Kultursociologi og kulturanalyse (s. 375-95). København: Hans Reitzel.

Grambye, V.H. (2020). Oculis non Manibus? Formidlingen af fortiden i de tidlig moderne museer, ca. 1650-1800. In L. Bisgaard, H.D. Christensen & A. Warring (red.), Dansk museumsformidling gennem 400 år: I krydsfeltet mellem oplysning og oplevelse (pp. 35-63). Odense: Syddansk universitetsforlag.

Haldrup, M., Achiam, M., & Drotner, K. (2021). Introduction: For an experimental museology. In deres (red.). Experimental museology: Institutions, representations, users. London: Routledge.

Haldrup, M., & Koefoed, L.M. (2020). Orientalism. In: A. Kobayashi (red.), International encyclopedia of human geography (pp. 19-24). Elsevier. Bind 10. 2. udg.

Haldrup, M. (2020). Water as interface in viking heritage communication. In: C. Palmer & H. Andrews (red.), Tourism and embodiment (pp.140-59). Abingdon: Routledge.

Haldrup, M. (2020). Queering as speculative practice. In A.M. Lindelof (red.), Performance design: 15 års alfabet (pp. 105-109). Roskilde: Roskilde Universitet.

Hjalager, A.-M., Smed, S.G., & Jensen, J.F. (2021). E-tools for tourism innovation management: A typology. In: Z. Xiang, M. Fuchs, U. Gretzel & W. Höpken (red.), Handbook of e-tourism. Springer.

Jensen, J.F. (2020). Hvordan 4 små hjul kan blive til stor innovation: En sand fortælling om innovation i turismebranchen. In A.-M. Hjalager (red.), Forretningsudvikling og innovation i turisme. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jensen, S.K. (2020). Kultur, natur og kunst: Udviklingen af en fælles dansk museumsfaglighed siden 1960’erne. In L. Bisgaard, H.D. Christensen & A. Warring (red.), Dansk museumsformidling gennem 400 år: I krydsfeltet mellem oplysning og oplevelse (pp. 261-287). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Jessen, T.S. (2020). Fortid i nutid: Om oplysning(er) og oplevelse(r) i levendegørende formidling. In L. Bisgaard, H.D. Christensen & A. Warring (red.), Dansk museumsformidling gennem 400 år: I krydsfeltet mellem oplysning og oplevelse (pp. 185-208). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Knudsen, L.V. & Olesen, A.R. (2019). Complexities of collaborating: Understanding and managing differences in collaborative design of museum communication. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry, & K.C. Schrøder (red..), The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 205-18). London: Routledge.

Larsen, A.H., Jakobsen, L.S. (2020). Museologiske processers betydning for kunstværkets værdi. In A.H. Larsen, L.S. Jakobsen & V. Nørskov (red.), Museologi mellem fagene. Aarhus Universitetsforlag.

Larsen, A.H., & Jeppesen, L. (2020) Fra kunstforening til museum: Oprettelsen af kunstmuseerne i Aarhus og Randers. In L. Bisgaard, H.D. Christensen & A. Warring (red.), Dansk museumsformidling gennem 400 år: I krydsfeltet mellem oplysning og oplevelse (pp. 129-157). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Larsen, A.H. (2019). Uddannelser til museums- og kulturarvsbranchen i Danmark. In K. Lindqvist (red.), Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning (s. 213-31). Lund: Nordic Academic Press.

Madsen, K.M., & Jensen, J.F. (2019). Learning through exploration at museum exhibitions. In K.M. Madsen, Explorative museum experiences. A collaborative experience design process for explorative museum exhibitions (s. 176-201). Aalborg: Aalborg University Press. Ph.d.-afhandling.

Madsen, K.M. (2019). The gamified museum: A critical literature review and discussion of gamification in museums. In O.E. Hansen, T. Jensen & C. Rosenstand (red.), Gamescope: The potential for gamification in digital and analogue places. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/330903135/P3_TheGamifiedMuseum.pdf

Myrczik, E. (2020). Implementeringen af digitale formidlingsformer på danske museer: I krydsfeltet mellem kulturpolitiske rationaler. In L. Bisgaard, H.D. Christensen & A. Warring (red.), Dansk museumsformidling gennem 400 år: I krydsfeltet mellem oplysning og oplevelse. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Olesen, A.R., & Knudsen, L.V. (2018). Design methods for museum media innovation: Enhancing museum user negotiations by discursive and material explorations of controversies. In D. Stuedahl & V. Vestergaard (red.), Media innovations and design in cultural institutions (s. 33-51). Göteborg: Nordicom.

Svabo, C., & Littrup, S.L. (2020) Interaktive arkitekturer: Oplevelsen af teknologisk mediering i hverdagens rum. In R. Andreasen, R.R. Pedersen & C. Svabo (red.), Digitalisering: Brugere, platformere, selvfremstilling. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.

Vistisen, P., Selvadurai, V., & Jensen, J.F. (2020). Balancing enlightenment and experience in interactive exhibition design. In A. Brooks & E. I. Brooks (red.), Interactivity, game creation, design, learning, and innovation. 8th EAI International Conference, ArtsIT 2019 and 4th EAI International Conference.

Vistisen, P., Selvadurai, V. & Krishnasamy, R.K. (2018). Applied gamification in self-guided exhibitions: Lessons learned from theory and praxis. In O.E. Hansen, T. Jensen, & C. Rosenstand (red.), Gamescope: The potential for gamification in digital and analogue places. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/279738444/Applied_Gamification_Gamescope_Chapter.pdf

Warring, A.E. (2019). Erindringssteder. In M. Bille, A. Engberg-Pedersen & K. Gram-Skjoldager (red.), Verden ifølge humaniora: 40 banebrydende begreber der former vores virkelighed (s. 246-53). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Warring, A.E. (2019). Erindringssteder. In M. Bille, A. Engberg-Pedersen & K. Gram-Skjoldager (red.), Verden ifølge humaniora: 40 banebrydende begreber der former vores virkelighed (s. 246-53). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Warring, A.E. (2017). Norge og Danmark i kunsten at jubilere. In O. Aagdal, Å. Brottveit & P.K. Botlar (red.), Kunsten å jubilere: Grunnlovsfeiring og minnepolitik (s. 187-203). Oslo: Pax A/S.

Fagfællebedømte bidrag til tidsskrifter

Achiam, M., Nicolaisen, L.B., & Ibsen, T. (2019). Planetariums between experience and enlightenment. Nordisk Museologi, 19(1), 11-24. doi:10.5617/nm.6952

Christensen, H.D., & Pedersen, M.H. (2019). Museum communication between enlightenment and experience. Nordisk Museologi, 1, 5-10.

Christensen, H.D. (2016). A never-ending story: The gendered art museum revisited. Museum Management and Curatorship, 4, 349-368.

Christensen, H.D. (2016). The art of copying: Five strategies for transforming originals in the art museum. Culture Unbound, 1, 85-107.

Christensen, H.D. (2016). Museumssociologi: En slags genlæsning af især Dorte Skot-Hansens Museerne i den danske oplevelsesøkonomi 2008. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2, 73-78.

Drotner, K. (2019). Children’s digital content creation: Towards a processual understanding of media production among Danish children. Journal of Children and Media. Online-udgivelse 9.12.

Drotner, K. (2019). Media audience practices beyond living memory: Modeling theoretical and methodological issues. Participations: Journal of Audience and Reception Studies, 16(2), 327-49. https://www.participations.org/Volume%2016/Issue%202/17.pdf

Drotner, K. (2018). Hvad er digital dannelse, og hvordan fremmer skolen den? Unge Pædagoger, 2, 7-14.
https://u-p.dk/produkt/2018-nr-2-dannet-digitalisering/

Drotner, K. (2017). Our museum: Studying museum communication for citizen engagement. The Journal of Nordic museology, 2, 148-55.

Grambye, V.H. mfl. (2018). Kongens Kunstkammer. Nationalmuseets arbejdsmark 2018. København: Nationalmuseet.

Kann-Rasmussen, N., Christensen, H.D., Johnston, J. & Huvila, I. (2019). Introduction: Collaboration and convergence of libraries, archives and museums. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2. Online-udgivelse 12.12. https://www.idunn.no/nkt/2019/02/collaboration_and_convergence_of_libraries_archives_and_mu

Laursen, D., Kristiansen, E. & Drotner, K. (2016). The museum foyer as a transformative space, The Journal of Nordic Museology, 1, 69-88. https://journals.uio.no/museolog/article/view/3065

Madsen, K.M. & Vistisen, P. (2019). Designing for emergent interactions: Strategies for encouraging emergent user behaviour and serendipitous research findings. The Design Journal, 22(1), 1807–20.

Myrczik, E. (2018). Cultivating digital mediation: The implementation of publicly funded digital museum initiatives in Denmark. International Journal of Cultural Policy24(7), 239-254.

Nicolaisen, L.B., & Achiam, M. (2019). The implied visitor in a planetarium exhibition. Museum Management and Curatorship, online-udgivelse. https://www.researchgate.net/publication/337395207_The_implied_visitor_in_a_planetarium_exhibition

Pedersen, M.H. & Haldrup, W. (2018). Fotografiet i samfundets tjeneste: Lysbilledforedraget som kommunikativt medium. Kulturstudier9(2), 107-136.

Selvadurai, V., Vistisen, P., & Rosenstand, C.A.F. (2019). Fruitful gaps in digital literacy:
Interpreting gaps in digital literacy among stakeholders in collaborative design research projects as an evolving innovative capacity. The Design Journal22(sup1), 2045–59. https://vbn.aau.dk/da/publications/fruitful-gaps-in-digital-literacy-interpreting-gaps-in-digital-li

Selvadurai, V. & Rosenstand, C.A.F. (2017). A heuristic for improving transmedia exhibition experience. The Design Journal20(sup1), S3669–S3682. https://vbn.aau.dk/da/publications/a-heuristic-for-improving-transmedia-exhibition-experience

Warring, A.E. mfl. (2017). Doing pasts: Authenticity from the reenactors’ perspective. Rethinking History, 21(1), 171-192.

Warring, A.E., & Jessen, T.S. (2019). Questing authenticity: Rethinking enlightenment and experience in living history. Nordisk Museologi, 1, 25-38. https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/view/6953

Warring, A.E. (2018). 1968 i erindringspolitisk debat og livshistorier. Arbejderhistorie: Tidsskrift for historie, kultur og politik, 2, 140-66.

Warring, A.E. (2018). Histories magt i kommissioner og parlamentarisk politik. Økonomi og politik, 91(1), 34-45.

Ikke-fagfællebedømte bidrag til tidsskrifter

Achiam, M. (2019). Transforming capacity for inclusion in science centers and museums. Informal Learning Review, 154(1), 14-16.

Baggesen, R. (2017). Museologi mellem forskning og praksis. MiD Magasin, 36, 36-37.

Christensen, H.D. (2018). Ekkorum: Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger. Periskop: Forum for kunsthistorisk debat, 20, 155-59.

Littrup, S.L., & Achiam, M. (2017). At være i det, når man lærer om det. MiD magasin, 37, 4-7. http://voresmuseum.dk/in-the-media/at-vaere-i-det-naar-man-laerer-om-det/

Nicolaisen, L. & T. Ibsen (2018). Made in space: At designe for inklusion i en udstilling om astrofysik, MiD Magasin, 39, 26-30.

Særkjær, C. (2018). Når din stemme bliver en del af vores fælles stemme, UDTRYK, 3(1), 14-17.

Fagfællebedømte bidrag til konferencer og seminarer

Drotner, K. (2019). Already on: Knowledge skepticism and media and information literacy. Keynote-forelæsning ved The Academia Europaea and the Wenner-Gren Foundations International Symposium Mind the Gap: Bridging Secondary and Higher Education, Stockholm, 15.-18.5.

Drotner, K. (2019). Mind the gap: Fostering inclusion by focusing on communication. Audio-visual communication section, ICOM 2019, Kyoto, 1.-7.9.

Drotner, K. (2019). Critical audience studies: A hidden tradition of innovation in museology. In: K. Smeds (red.), The future of tradition in museology: ICOFOM 42nd symposium proceedings, ICOM 2019, Kyoto, 1.-7.9.

Drotner, K. (2019). Citizen science and communication: The missing link. Citizen-science symposium, Session: Citizen engagement and communication in citizen science. Syddansk Universitet, 7.10.

Drotner, K. (2019). Making sense of sensemaking: Creative learning in semi-formal settings. Keynote-forelæsning ved International conference of the Leibniz research network on museums as informal learning environments, Berlin, 18.-19.12.

Krishnasamy, R.K. (2019). Designing digital exploration games for automated exhibition sites. Academic Bookshop Proceedings Serieshttps://vbn.aau.dk/en/publications/designing-digital-exploration-games-for-automated-exhibition-site

Krishnasamy, R.K. (2019). Towards game-guided exploration systems for self-facilitated exhibitions. Electronic Visualisation and the Arts, 164–171.

Krishnasamy, R.K. & Khan, S. (2018). Design challenges in promoting inclusion for cultural heritage contents through low cost technology. In NordDesign 2018: Design in the era of digitalization. Linköping: Linköping University.

Krishnasamy, R.K. & Khan, S. (2018). Mixed reality game using Bluetooth beacons for exhibitions. Electronic Visualisation and the Arts, Association for Computing Machinery 2018.

Krishnasamy, R.K. (2018). Integrating smart objects into self-guided exhibitions: Challenges of supporting self-guided exhibitions through non-idiomatic technologies. Proceedings of the 6th Workshop on Interacting with Smart Objects. Bd. 2082 Association for Computing Machinery, 3, 17-22.

Madsen, K.M., & Krishnasamy, R.K. (2019). Our Museum game: A collaborative game for user-centered exhibition design. ArtsIT 2019: Interactivity and game creation. 8th EAI International Conference: ArtsIT, Interactivity & Game Creation. https://vbn.aau.dk/en/publications/our-museum-game-a-collaborative-game-for-user-centered-exhibition

Nicolaisen, L. & Achiam, M. (2017). Who is the implied visitor in astronomy exhibitions? Paper præsenteret ved the ESERA (European Science Education Research Association) conference, Dublin, Ireland, 21.-25.8.

Nicolaisen, L. (2019), Præsentation ved symposium: Scientist talk: Conjectures of the implied visitor. Conference of ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 28.8.

Vistisen, P., Østergaard, C.P. & Krishnasamy, R.K. (2017). Adopting the unknown through the known: Supporting user interaction of non-idiomatic technologies in exhibitions through known idioms of conventional technologies. In L. di Lucchio, L. Imbesi & P. Atkinson (red.). Design for Next: Proceedings of the 12th European Academy of Design Conference. The Design Journal, 20 (sup1), S3696-S3706. https://vbn.aau.dk/en/publications/adopting-the-unknown-through-the-known-supporting-user-interactio

Warring, A.E. (2017). Etiske udfordringer og dilemmaer i studier af fortidsbrug. Nordisk historikermøde, Ålborg, 16.8.

Ikke-fagfællebedømte bidrag til konferencer og seminarer

Achiam, M. (2019) Discussant at pre-conference event: Space for all, Space for Earth. Conference of Ecsite (European Network of Science Centres and Museums), Copenhagen, Denmark, 5.6.

Baggesen, R.H. & Johansen, M.G. (2019). Co-creating knowledge: Participatory practices and museum/university partnerships. Paper-præsentation. MW19: Museums and the web conference, Boston, USA, 5.4. https://mw19.mwconf.org/paper/co-creating-knowledge-participatory-practices-and-museum-university-partnerships/

Baggesen, R.H. (2019). Co-creating knowledge: Participatory practices and museum/university partnerships. Paper-præsentation. MW19: Museums and the web conference, Boston, USA, 5.4.

Baggesen, R. (2017). Projektpræsentation, diskussionsoplæg og deltagelse i paneldebat om projektsamarbejde mellem universiteter og museer. ODM’s formidlingsseminar 2017, Aarhus, 7.3.

Baggesen, R. (2017). Trans-museology: Inspiring a musealising gaze on the everyday. Paper-præsentation, Art and presence conference. Syddansk Universitet, 16.9.

Bisgaard, L. (2018). Nordic museum histories: Closing remarks and reflections. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31.1.

Bisgaard, L. (2016). Virksomhedsmuseer: En overset museumstype? Seminar om museumstyper. Dansk Center for Museumsforskning, Aarhus Universitet, 15.11

Christensen, H.D. (2018). To animate the past for the benefit of the present: Response and reflections to Mattias Bäckström’s lecture. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31.1.

Christensen. H.D. (2018). Critical theory, digital technologies and collection management. Oplægsholder på seminaret CulCop Summer Seminar. Universitetet i Oslo, 19.6.

Christensen. H.D. (2018). Museum: A culture of digital copies. Arrangør og taler, Københavns Universitet, 15.11.

Christensen. H.D. (2018). The upside-down museum: Gendered art museums, gendered art museum communication, and gendered discourses on art. Foredrag ved konferencen How men use museums, Aarhus Universitet, 18.12.

Christensen, H.D. (2017). Museum informatics, Museumskunde, Angewandte Museologie, muséographie, collection management, heritology, osv. Oplæg ved seminaret Organisering af viden på museer, Dansk Center for Museumsforskning, Københavns Universitet, 22.2.

Christensen, H.D. (2017). Digitale museer: Tendenser og forandringer. Oplæg ved temadag om digitalisering og samlinger, Museumsforum Syddanmark, Vejle, 31.3.

Christensen, H.D. (2017). On casts: Looking for originals in a museum of copies. Oplæg ved seminaret The art and science of replication, National Museums of Scotland, Edinburgh, 17.4.

Christensen, H.D. (2016). Gendered art museums and gendered discourses on art: Some examples from Denmark. Oplæg ved seminaret Gender and diversity in the art museum, Universitetet i Bergen, 24.11.

Christensen, H.D. (2016). Our Museum: How to initiate a large-scale research project. Oplæg ved forskerworkshop, Medicinsk Museion, 8.12.

Drotner, K. (2019). Public service i en globaliseret og kommercialiseret kultur: Hvad, hvordan, hvorfor? LAMC3 (Libraries, Archives and Museums: Changes, Challenges and Collaboration), Identity and legitimacy, Københavns Stadsarkiv, 14.3.

Drotner, K. (2019). Digital dannelse: Hvad, hvordan og hvorfor? DEFF-konferencen 2019, København, 29.4.

Drotner, K. (2019). Deltager i afslutningspanel, Future citizen-science projects: Options and obstacles, Citizen-science symposium, Syddansk Universitet, 7.10.

Drotner, K. (2018). Impact? Evidens? Effekt? Evaluering? Oplæg ved Velux Fondens kulturnetværks møde, Dokumentation på kulturområdet, 8.3.

Drotner, K. (2018). Media as means and ends of sustainability. Keynoteforelæsning ved konferencen Media as public good and a lever of sustainability, Wrocław Universitet, 12.12.

Drotner, K. (2017). Digitalisering for alle: Dannelse til en disrupt fremtid. Foredrag, KL’ Børne- og Ungetopmøde, Ålborg, 2.-3.2.

Drotner, K. (2017). Forskningsprogrammet Vores museum: Samarbejdsformer, organisering og internationale perspekiver. Foredrag, Aros for Aarhus Universitets museumsnetværk 8.6.

Drotner, K. (2017). Engaging audience and visitor studies, Panel-leder, Audience studies working group, NordMedia-konference 2017, Tampere, Finland, 18.8.

Drotner, K. (2017). Digital kreativitet og digital dannelse. Foredrag, Fyns Musikkonservatorium, 7.11.

Drotner, K. (2017). Children’s freedom of speech in the 21st century: Options and obstacles. Keynote-foredrag på konferencen Literacy and citizenship in the digital age, Københavns Universitet, 9.10.

Drotner, K. (2017). Modeller til at dokumentere impact på museer med eksempler fra forsknings- og udviklingsprogrammet Vores Museum. Foredrag, Aarhus Universitet, Kulturministeriets konference Museernes forskning og impact, 9.11.

Drotner, K. (2016). The connected museum: Defining cultural collaboration across hybrid spaces. Keynote-forelæsning, The Spaces of public exhibition: A colloquium. Ulysses Centre, Dublin, Irland, 4.3.

Drotner, K. (2016). Digital natives? Myths and realities of a much tooted concept. Keynote, Nordic Youth Research Symposium, Trollhättan, Sverige, 17.6.

Drotner, K. (2016). Semiformel læring: Hvad, hvordan, hvorfor? Foredrag, Ilimmarfik (Nuuk Universitet), 3.10.

Grambye, V.H. (2018). The first century of Nordic museologies: Response and reflections to Matthias Ekman’s keynote lecture. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31.1.

Grambye, V.H. (2018). Antiquarianism and private collections in Denmark, 1650-1750. Oplæg for forskningsprogrammet Autoritet, materialitet og medier og Center for Middelalder- og Renæssancestudier, Syddansk Universitet, 21.3.

Grambye, V.H. (2018). Collecting and mediating antiquities in 17th and 18th century Denmark: Examples of mediation methods in the premodern museum. Paper ved konferencen Personal motivations in European museum making from the Renaissance to the Age of the Enlightenment, Aarhus Universitet, 22.11.

Grambye, V.H. (2017). Antikvarisme og private samlinger, 1650-1750. Oplæg ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, 3.2.

Grambye, V.H. (2017). Antikvarisme og private samlinger, 1650-1750. Oplæg for Institut for Historie, Syddansk Universitet, 8.3.

Grambye, V.H. (2017). The sacred on display: The clergy as antiquarians. Paper ved Spring school 2017: From the sanctuary to the museum. University of Helsinki, 21.3.

Grambye, V.H. (2017). Antikvarisme og private samlinger, 1650-1750. Oplæg på Nationalmuseet, 28.3.

Grambye, V.H. (2017). The antiquarian dynasty of the Bircherodes (1670-1730). Paper på konferencen Stobaeus cabinet of curiosity: Emotions, “curiosa” and collecting in Early Modern Sweden and beyond. Lunds Universitet, 5.10.

Grambye, V.H. (2017). Early modern collecting in Scandinavia: The collecting of the Bircherod dynasty (1670-1730). Oplæg for History of Science working group, European University Institute, 22.11.

Haldrup. M. (2018). Futurability: Speculations on time, design and performance. Professor-tiltrædelsesforelæsning, Roskilde Universitet, 20.4.

Haldrup. M. (2018). Innovative thinking and museums. Keynote-forelæsning ved Röddik-träff, Linköping, 5.12.

Haldrup. M. (2018). Speculative scenographics. Introduktion og seminar, Roskilde Universitet, 13.12.

Høgedal, A. (2017). Vores museum: Forskningsområder, formål og ”nytte-effekt”. Oplæg ved seminar, Digital formidlingsstrategi, Museernes Videncenter for digital formidling (MMEx), Museum Silkeborg, 16.01

Jakobsen, L.S. (2018). Brugen af 3D-printning i museumsformidling. Foredrag, Oslo Universitet, Center for Museologi, 26.9.

Jakobsen, L.S. (2018). 3D printing in current museum dissemination. Paper præsenteret ved konferencen Museum: A culture of digital copies, Københavns Universitet, 16.11.

Jensen, J.F. (2018). Invio og oplevelsesøkonomien. Oplæg ved konferencen Oplevelsens arkitektur, Vikingeskibsmuseet, Roskilde, 15.11.

Jensen, S.K. (2018). Profession or occupation? Response and reflections to Peter van Mensch’s lecture. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31. januar.

Jessen, T.S.G. (2019). Present pasts: Performing publics at living history museums. Præsentation ved Third Annual Memory Studies Association Conference, Madrid, Spanien, 26.6.

Jessen, T.S.G. (2019). Levendegørelser gennem 100 år: Fra et forskningsmæssigt perspektiv. Oplæg ved Museum Amagers akademi om levendegørelse, 9.7, 16.7 og 23.7.

Jessen, T.S.G. (2018). Levendegørelse gennem 100 år: Problemer og potentialer. Præsentation ved Museum Amagers levendegørelsesakademi, København, 3.7. og 10.7.

Jessen, T.S.G. (2017). Evoking pasts? 100 years of living history. Præsentation for Vores museums internationale Scientific Advisory Board, København, 17.5.

Jessen, T.S.G. (2017). Past uses of pasts: 100 years of living history in Danish museums. Præsentation ved 4th Annual Conference, International Federation for Public History, Ravenna, 5.6.

Jessen, T.S.G. (2017). Levendegørelse gennem 100 år. Problemer (og potentialer). Præsentation ved Museum Amagers levendegørelsesakademi, København, 11.7., 18.7. og 25.7.

Johansen, M.G., & Baggesen, R.H. (2019). Den flerstemmige udstilling. Foredrag ved Operate Breakfast Academy: Fremtidens udstillinger. https://operate.dk/events/breakfast-academy-fremtidens-udstillinger

Larsen, A.H. & Jakobsen. L.S. (2018). Disciplinary borders within museology. Paper præsenteret ved konferencen Where are the borders? Challenges in Nordic museology, Helsinki, 30.8.

Littrup, S.L. (2018). Det er ikke hyggeligt, men det er informativt: Formidlingsteknologiers roller i museumsoplevelser. Oplæg på ODM formidlingsseminar 2018, Middelfart, 13.11

Littrup, S.L. (2017). Oplevelser og autenticitet. Oplæg, Nordisk Fri-konferencen, Reykjavik, Island, 5.10.

Madsen, K.H. (2018). The making of nations and museums. Response and reflections to Peter Aronsson’s keynote lecture. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31.01.

Madsen, K.M. (2017). REDOing the Museum Exhibition Design. Cumulus REDO Conference Proceedings, 690-695.

Myrczik, E., & Jakobsen, L.S. (2019). How men use museums: Understanding the statistic gender imbalance among users of cultural institutions. Oplæg ved Center for Museologi, Aarhus Universitet, 25.10.

Myrczik, E. (2019). Museums and AI. Oplæg ved Forskningsseminar LAMC3: Questions of collections in the age of digitalization, Uppsala Universitet8.10.

Myrczik, E. (2018). From paradigm to practice. Oplæg ved seminaret Mission: Participation. Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet, 6.2.

Myrczik, E. (2018). The construction of the digital: A fragmented exploration. Oplæg ved Lisbon Consortium Summer School for the Study of Culture, 4.7.

Myrczik, E. (2017). Different types of participatory practices and digital museum mediation. Foredrag ved seminar, Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger, Den Gamle By, Aarhus, 28.11.

Nicolaisen, L. (2019). Hvor og hvornår gør forskningstilknytning en forskel i udstillingsudvikling? INDsigt seminar, Institut for Naturvidenskabens Didaktik, Københavns Universitet, 11.6.

Nicolaisen, L. (2019). Made in Space: Designing an inclusive exhibition. Inviteret foredragsholder ved Space Group preconference. Conference of Ecsite (European Network of Science Centres and Museums), Copenhagen, Denmark, 5.6.

Nicolaisen, L. (2016). Museumsforskning i planetariumskontekst. Interaktiv præsentation ved seminar for guider og uddannelsespersonale, Tycho Brahe Planetarium, København, 12.12.

Rathjen, K.T.H. (2019). De grundtvigianske lokalmuseer i tiden 1850-1950. Oplæg ved Center for studier i kulturarvsformidlings sensommerseminar, 20.9.

Rathjen, K.T.H. (2019) Formidling af autentiske genstande i et historisk og nutidigt perspektiv. Oplæg ved Museumsforum Syddanmarks temamøde, 26.9.

Særkjær, C. (2018). When is it participatory? An investigation of collection and user engagement experiments at Randers Art Gallery. Oplæg ved seminaret A participatory museology, School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies, University of Leeds, 25.6.

Særkjær, C. (2017). ”Kunst i kassen”: Da Randers Kunstmuseum rykkede uden for betonmurene. Oplæg ved TAKE PART seminaret Deltagelseskultur: Event, aktivisme og urbane fællesskaber, 21.9

Særkjær, C., (2017). ”Kunst i kassen”: Brugerinddragende udstillingsdesign. Oplæg for museologisk forskningsprogram, Aarhus Universitet, 11.12

Warring, A.E. (2019). Vikinger nu. Medarrangør af seminar, Roskilde Universitet, Roskilde, 23.3.

Warring, A.E. (2018). Introduction to Nordic museum histories. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31. januar.

Warring, A.E. (2018). DR’s Danmarkshistorie: Erindrings- og identitetspolitisk kamparena. Oplæg på Enhedslistens kulturfestival, Valby Kulturhus, 27.1.

Warring, A.E. (2018). Tidligere børnehjemsbørns erindringsarbejde relateret til Danmarks Forsorgsmuseum. Oplæg på ph.d.-slutseminar, Syddansk Universitet, 2.5.

Warring, A.E. (2018). Muserne, brugerne og fortiderne. Oplæg på ODM (Organisationen Danske Museer) seminar 2018, Vejle, 13.11.

Warring, A.E. (2018). Cradle of the nation: The heritage and politics of Kongernes Jelling and Lejre. Oplæg på Universitet i Bergen, 17.12.

Warring, A.E. (2017). Norge – Danmark i kunsten at jubilere. Mundtligt oplæg ved seminaret Kunsten at jubilere: Grunnlovsfeiring og minnepolitik, Litteraturhuset, Oslo, 3.5.

Warring, A. (2017). Reenactment og historiebrugere. Forelæsning på Historielærerforeningens kursus Danmarkshistorier, Svendborg, 26.10.

Warring, A.E. (2017). Danmarkshistorier 2017: Hvorfor og hvordan. Mundtligt oplæg på konference, Institut for kommunikation og Humanistiske videnskab, Roskilde Universitet, 17.11.

Warring, A.E. (2016). Fortider iscenesat. Historiske jubilæer. Forelæsning ved Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling, Jelling, 26.10.

Warring, A.E. (2016). Fortider iscenesat – historiske jubilæer. Forelæsning ved UCSJ, Campus Roskilde, 27.10.

Warring, A.E. (2016). Historiebrug og reenactment. Forelæsning på kursus for historielærerne ved læreruddannelserne i Danmark, Metropol, København, 24.11.

Ph.d.-oppositioner

Achiam, M. (2018). Opponent ved Mia Yates prøveforsvar, Aarhus Universitet, Aarhus, 5.11.

Drotner, K. (2019). Opponent ved Christiane Særkjærs prøveforsvar, Aarhus Universitet, Aarhus, 26.6.

Jensen, J.F. (2019). Førsteopponent ved Rameshnath Krishnasamys prøveforsvar, Aalborg Universitet 12.4.

Jensen, J.F. (2018). Førsteopponent ved Kristina Maria Madsens prøveforsvar, Aalborg Universitet, 22.11.

Knudsen, L.V. (2019). Andenopponent ved Rameshnath Krishnasamys prøveforsvar, Aalborg Universitet 12.4.

Knudsen, L.V. (2018). Andenopponent ved Kristina Maria Madsens prøveforsvar, Aalborg Universitet, 22.11

Warring, A.E. (2019)Genus, performativitet och reenactment av det amerikanska inbördeskriget. Opponent ved ph.d.-slutseminar, Linnéuniversitet, Växsjö, 25.9.

Warring, A.E. (2019). At åbne skuffen: Om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet og den sociale verden gennem erindringsarbejde. Ph.d.-opponent, Syddansk Universitet, Odense, 31.1.

Øvrige produkter

Madsen, K.M. & Krishnasamy, R. (2018). Vores museumsspillet. Brætspil til museers udvikling af innovativ kommunikation.

Madsen, K.M. & Krishnasamy, R. (2018). The Our Museum Game. Brætspil til museers udvikling af innovativ kommunikation.

Vistisen, P. (producer), Selvadurai, V. (producer), Krishnasamy, R.K. (producer), & Smed, S.G. (producer) (2018). Aratag: Give your visitors a digital experience. Computerprogram. https://aratag.com

Vistisen, P. (producer), Selvadurai, V. (producer), & Krishnasamy, R.K. (producer) (2018). Big Ocean Window: BOW. Computerprogram.

Populær formidling

Skriftmedier

Aagard, L.H. (2018). Big bang eksploderer nu ved søerne. Artikel om Vores museum-udstilling, Berlingske, 31.1. https://www.berlingske.dk/samfund/big-bang-eksploderer-nu-ved-soeerne

Alfort, S. (2018). Forældre har til alle tider været forskrækkede over ny teknologi i deres børns liv. Zetland. Interview med Kirsten Drotner, 13.8.

Astrup, M. (2018). Jagten på den perfekte app. Danske museer, 3, 10-11. Interview med Rameshnath Krishnasamy. https://danskemuseer.dk/wp-content/uploads/2020/02/DM3-2018.pdf

Baggesen, R.H. (2019). #museum #SoMe. Danske museer, 5, 20-21.

Baggesen, R. (2018). Designing ‘The explorative exhibition’. Blogpost, 25.4. https://museummusings.blog/2018/04/25/designing-the-explorative-exhibition/

Baggesen, R. (2018). Exploring new museum practices through design. Blogpost, 15.5. https://www.enigma.dk/2018/05/15/exploring-new-museum-practices-through-design/

Baggesen, R. (2018). ’Skriv din historie her…’. Blogpost, 2.7. https://museummusings.blog/2018/07/02/skriv-din-historie-her/ og  https://www.enigma.dk/2018/07/02/skriv-din-historie-her/

Baggesen, R (2018). Initial explorations. Blogpost, 6.7. https://museummusings.blog/2018/07/06/initial-explorations/

Baggesen, R. (2016). Participatory and professional interchange in digital museum practice. Blogpost. https://blatryk.wordpress.com/2016/09/01/new-project-participatory-and-professional-interchange-in-digital-museum-practice/

Christensen, H.D. (2019). Eliten fylder stadig mest på museerne. Magisterbladet, 3, 15.3.

Christensen H.D. (2019). Politisk pres har gjort kulturhistoriske museer digitale. Kristeligt Dagblad, 3.9.

Christensen, H.D. (2019). Museumsbestyrelse er uprofessionel, mener tidligere ansatte. Kristeligt Dagblad, 28.9.

Christensen, H.D. (2019). Tidligere ansatte: Søfartsmuseum lider under dysfunktionelt arbejdsmiljø og ringe faglighed. Kristeligt Dagblad, 27.9.

Christensen, H.D. (2019). Kritik: Søfartsmuseum manipulerer med besøgstal. Kristeligt Dagblad, 30.9.

Christensen, H.D. (2019). Vikinger og kedsomshedsknap har løftet Nationalmuseets besøgstal. Kristeligt Dagblad, 19.11.

Christensen. H.D. (2018). Museers publikumsfokus giver pote - og bekymring. DM NATUR & KULTUR. Interview med Hans Dam Christensen, 29.6. https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-forskning-og-formidling/magasinet-dm-natur-kultur/dm-natur-kultur-2018/lkffjuni2018/04publikumsfokus?fbclid=IwAR0_etKSLMyFP7XbM8MBVNCA4LGCGTbAsaj5cjybFmg2KAZ_Ttbs0mjaQww

Drotner, K. (2019). Vores museum: Hvad, hvorfor og hvordan? Danske museer, 3, 36-38.

Drotner, K. (2019). Vi har brug for humaniora til at løse menneskeskabte problemer, Altinget, 26.11. (blandt årets 5 mest læste debatindlæg).

Drotner, K. (2018). Mette Bock dumper i mediehistorie. Kommunikationsforum, 3.7.
https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Medieforliget-i-skyggen-af-fremtiden

Drotner, K. (2018). Lad børnenes mobiltelefoner være. Kommunikationsforum, 16.8. https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Debat-om-mobilforbud-mangler-nuancer

Drotner, K. (2016). Museerne fornyer sig. Interview, Politiken, 17.6.

Drotner, K. (2016). Digital dannelse er mere end beskyttelse. Kronik, Politiken, 6.8.

Drotner, K. (2016). De vilde ideer skal tilbage i klasseværelset. Interview, Politiken, 27.11.

Drotner, K. (2017). Myter om kreativitet står i vejen for læring. Folkeskolen, 8.

Drotner, K., S. L. Johansen & J. Tække (2017). Mobilforbud i skolen er problemet, ikke løsningen. Kronik, Politiken, 14.10.

Drotner, K. (2017). Skal museet være tempel eller folkeligt forum. Kronik, Politiken, 24.11.

Grambye, V.H. (2018). Nationalmuseet satser desperat på oplevelse frem for oplysning. Kronik. Politiken, 29.11. https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6872711/Tror-ledelsen-virkelig-at-museet-får-’nerve’-og-’kant’-af-at-overgive-sin-integritet-til-et-mediestunt-som-dette

Grambye, V. H. (2017). Marie Høgh er Holbergs Per Degn. Læserbrev, Fyens Stiftstidende, 30.1.

Haldrup, M., & Baggesen, R.H. (2019). Borgerne som medskabere af kommunikationshistorien. Danske museer, 3, 40.

Højsgaard, L. (2018). Politikere glemmer museumsopgaver. DM NATUR & KULTUR. Interview med Hans Dam Christensen, 1.10. https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-forskning-og-formidling/magasinet-dm-natur-kultur/dm-natur-kultur-2018/lkffseptember2018/01-politikere-glemmer-museumsopgaver

Højsgaard, L. (2018). Forskere vil redefinere god kvalitet for museer. Magisterbladet. Artikel om Vores museum, 14.10. https://www.magisterbladet.dk/news/2018/november/forskerevilredefineregodkvalitetformuseer

Højsgaard, L. (2018). Forskerhjælp åbnede døren til større målgruppe. Magisterbladet. Artikel om Vores museum-projekt på Tycho Brahe Planetarium, 14.10.  https://www.magisterbladet.dk/news/2018/november/forskerhjaelpaabnededoerentilstoerremaalgruppe

Jakobsen, L.S., & Larsen, A.H. (2019). Hvordan bruger mænd museer?  Danske museer, 1, 10-14.

Jensen, J.F. (2019). Når museer bygger om, vokser besøgstallet. Interview, Kristeligt Dagblad, 30.3.

Jessen, T.S. (2019). Levendegørelser gennem 100 år. Danske museer, 3, 36-38.

Jessen, T.S. (2019) Det kulturhistoriske museum er blevet særdeles levende. Kristeligt Dagblad, 13.9. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/det-kulturhistoriske-museum-er-blevet-saerdeles-levende

Jørgensen, L. (2018). Digitale frontløbere. Interview og artikel. Danske museer, 3, 16-17. http://quickpaper.rosendahls.dk/Danskemuseer/DM3-2018/

Kjær, B. (2018). Vi trængte til at skabe en ny fortælling. Artikel om Vores museum-udstilling, Politiken, 1.2. https://politiken.dk/kultur/art6318903/»Vi-trængte-til-at-skabe-en-ny-fortælling«

Kristensen, K. (2018). Museer er uenige om, hvornår en gæst er en gæst. Kristeligt Dagblad. Interview med Hans Dam Christensen. 7.2.

Larsen. A.H. (2018). Naturen er blevet populær som kunst. Interview. Kristeligt Dagblad, 2.3.

Larsen. A.H. (2018). Når døden skal formidles til børn, skal fantasien sættes i frigear. Interview, Kristeligt Dagblad, 23.3.

Larsen. A.H. (2018). Kulturen hyrer flere daglejere end landbruget. Interview, Magisterbladet, 17.8.

Larsen. A.H. (2018). Danske museumsgæster vil ikke aktiveres. Men de slipper ikke. Interview, Berlingske Tidende, 24.10.

Larsen. A.H. (2018). I sidste ende kan vi blive mere uvidende om vores fortid. Interview, Berlingske Tidende, 24.10.

Littrup, S. L. (2017). Legesyg kanon: Om Hollands nationale kanon-udstilling. Artikel, Nationalmuseets intranet, 15.12.

Madsen, K.H. (2018). Museer må ikke glemme, at fokus skal være på genstande – ikke fortællingen om den. Kronik, Kristeligt Dagblad, 21.11. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/de-nye-museer-mellem-oplevelse-og-oplysning

Nicolaisen, L. & Ibsen, T. (2018). Hypatia goes to outer space: Creating an exhibition about the spectacular origins of humankind. Hypatia Project nyhedsbrev, 24.01. http://www.expecteverything.eu/hypatia-goes-outer-space/

Nicolaisen, L. (2018). Astrofysik for alle. Interview, Lokalavisen Vesterbro, 18.1.
www.e-pages.dk/lokalavisenvesterbro/170/

Politikens redaktion (2018). ”Man føler næsten, at man selv er ude i rummet”: To unge anmelder Planetariets nye udstilling om det kosmos der skabte dig. Politiken, 1.2. https://politiken.dk/kultur/art6310872/To-unge-anmelder-Planetariets-nye-udstilling-om-det-kosmos-der-skabte-dig

Redaktionen (2018). Hals Museum bliver selvbetjent. Hals Avis. Artikel om Vores museum-projekt på Nordjyllands Historiske Museum, 24.4. https://halsavis.dk/nyheder/hals-museum-bliver-selvbetjent/6d78ea28-b8fa-416a-bec4-93b048460df3

Særkjær C. (2017). Kunst i kassen: Et museum popper op. Udtryk, 2. https://www.randerskunstmuseum.dk/nyheder/kunst-i-kassen-et-museum-popper-op/

Særkjær C. (2017). Når museet og forskeren rykker ud i byrummet. Interview, nyhedsbrev, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, 5.9. http://cc.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/naar-museet-og-forskeren-rykker-ud-i-byrummet/

Særkjær C. (2017). projektet ”Kunst i kassen”, Nyhed, Randers Kunstmuseums hjemmeside, 12.8-19.8. https://www.randerskunstmuseum.dk/nyheder/2017/kunst-i-kassen-et-museum-popper-op/

Voetman, H. (2018). Planetariets opskrift på spektakulær oplevelse: Skærme og atter skærme. Artikel om Vores museum-udstilling, Information, 12.2. https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2018/02/planetariets-opskrift-paa-spektakulaer-oplevelse-skaerme-atter-skaerme

Warring, A.E. m.fl. (2017). Danmarkshistorier. Interview i Radio 24syv Romerriget. 11.11.

Warring, A.E. m.fl. (2017). Historiestrid er en strid om, hvem det danske “vi” er. Interview, Kristeligt Dagblad, 1.11.

Warring, A.E. m.fl. (2017). Det er vores historie, men hvem er ”vi”? Interview, Kristeligt Dagblad, 1.11.

Yates, M., & Larsen, A.H. (2019). 6000 breve: Hvad gør man? Danske museer, 3, 39-40.

Yates, M. (2017). Sådan bliver museerne vores. Interview, Nyhedsbrev, Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet. 15.7. https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/nyhed_arkiv/2017/vores_museum_konference

Yates, M. (2017). Ph.d. på forskningsophold i Californien. Artikel, Nyhedsbrev, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. 15.12. http://cc.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/phd-paa-forskningsophold-i-californien/

Ikke-skriftlige medier

Drotner, K. (2018). Debat om fordeling af statstilskud. Interview i DR P4 Morgen, 2.3.

Drotner, K. (2018). Kreative læringsrum. Interview i Kulturen på P1, 7.3.

Drotner, K. (2018). Interview om Vores museum, DR Kulturen, 8.3.

Drotner, K. (2018). Mobilbrug og ytringsfrihed. Interview, Radio 24/7, 11.8.

Drotner, K. (2018). Interview, TV2 Nyhederne, 13.8.

Drotner, K. (2018) Børne-tv. Interview, DR Orientering, 18.9.

Drotner, K. (2017). Nu bliver flygtningene snart kultur. Kommentar til udstilling på Nationalmuseet, DR Kultur, 12.1.

Drotner, K. (2017). Innovation og kreativitet. Interview, Station København, 1.2. https://www.youtube.com/watch?v=tRuZNQqHRFk

Drotner, K. (2017). Hvad er digital dannelse? Interview, Videnskab.dk, 14.8.

Drotner, K. (2017). Digital kompetence og unges sikkerhed. Interview, DR-tv Søndagsmagasinet, 24.9.

Jensen, J.F. (2019). Redaktion af og bidrag til web-sitet: Dansk Center for Museumsforskning. www.museumsforskning.dk

Jensen, S.K. (2019). Debat om museumsdefinition. Kulturen på P1, 10.9.

Jørgensen, L. (2018). Museumsprofessionens perspektiver. Interview med og artikel om Susanne Krogh Jensen. www.voresmuseum.dk, 19.3. http://voresmuseum.dk/in-the-media/museumsprofessionens-perspektiver/

Jørgensen, L. (2018). Museets oprindelse. Interview med og artikel om Valdemar Hedelykke Grambye. www.voresmuseum.dk, 6.4. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-praemoderne-museum/

Jørgensen, L. (2018). Gud, konge og fædreland. Interview med og artikel om Kasper Haunstrup Madsen. www.voresmuseum.dk, 9.4. http://voresmuseum.dk/in-the-media/gud-konge-og-faedreland/

Jørgensen, L. (2018). Kunsten at kommunikere. Interview med og artikel om Christiane Witzel Særkjær. www.voresmuseum.dk, 11.4. http://voresmuseum.dk/in-the-media/kunsten-at-kommunikere-2/

Jørgensen, L. (2018). Den levende fortid. Interview med og artikel om Tilde Strandbygaard Gabriel Jessen. www.voresmuseum.dk, 19.4. http://voresmuseum.dk/in-the-media/den-levende-fortid/

Jørgensen, L. (2018). Maritim magi på spil. Interview med og artikel om Kristina M.  Madsen. www.voresmuseum.dk, 1.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/maritim-magi-paa-spil/

Jørgensen, L. (2018). Det selvbetjente museum. Interview med og artikel om Rameshnath Krishnasamy. www.voresmuseum.dk, 5.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-selvbetjente-museum/

Jørgensen, L. (2018). Det inkluderende museum. Interview med og artikel om Line B. Nicolaisen. www.voresmuseum.dk, 10.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-inkluderende-museum/

Jørgensen, L. (2018). Det eksperimenterende kunstmuseum. Interview med og artikel om Mia Yates. www.voresmuseum.dk, 15.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-eksperimenterende-kunstmuseum/

Jørgensen, L. (2018). Den undersøgende udstilling. Interview med og artikel om Rikke Haller Baggesen. www.voresmuseum.dk, 20.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/den-undersoegende-udstilling/

Jørgensen, L. (2018). Museet som oplevelsesrum. Interview med og artikel om Signe Lykke Littrup. www.voresmuseum.dk, 25.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/museet-som-oplevelsesrum/

Jørgensen, L. (2018). Det digitale museum. Interview med og artikel om Eva Myrczik. www.voresmuseum.dk, 2.8. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-digitale-museum/

Larsen. A.H. (2018). Om museer og prekarisering, P4 Østjylland, 6.9.

Larsen. A.H. (2018). Om små museer. Interview, DR Trekanten, 29.9.

Littrup, S.L. & Pedersen, T.T. (2017). Soundscapes og blå tåge: Hvad kan nye udstillingsgreb gøre for kulturhistoriske oplevelser? Interview om udstillingsprojekt på Dansk Borgcenter, P4 Morgen, 12.7.

Madsen, K.H. (2018). Interview, DR Aftenshowet, 26.11.

Nicolaisen, L. & Ibsen, T. (2018). Interaktiv udstilling vækker universet til live. DR2 Dagen, 2.2.

Pedersen., T.T. (2018). Debat om fordeling af statstilskud. Interview, DR P4 Eftermiddag, 2.3.

Bredt formidlende foredrag

Drotner, K. (2018). Digital dannelse i folkeskolen, Rebildkonferencen, 18.1.

Drotner, K. (2018). Om at danne og uddanne digitale medborgere, Tænketanken DEA’s partnerdag, 23.1.

Drotner, K. (2018). Digital dannelse: Informationskompetence og 21st-century skills i gymnasieskolen, Nyborg Gymnasium, 23.8.

Grambye, V.H. (2018). Taler i video ved den permanente udstilling Kongens kunstkammer, Nationalmuseet.

Haldrup, M., & Maksimov, D. (2019). Queering the museum: Public performance and guided tours in collections. Glyptoteket.

Høgedal, A. (2016). Vores museum: kvalitetssikring af dansk formidlingsforskning. Oplæg ved Organisationen Danske Museers årlige orienteringsmøde, Vejle, 15.10

Jensen, J.F. (2018). Inddragende museer. Oplæg ved Folkemødet, Allinge, 16.6.

Madsen, K.H. (2018). Det grundtvigianske museum. Foredrag på Herningsholm Museum, 10.11.

Øvrig formidling

Baggesen, R. (2019). Sammen om skærmen. Samtaleværktøj for børn og forældre om brug af digitale medier.

Baggesen, R. (2019). RAM – Random Access Memory. Vendespil om erindringer om internettet.

Baggesen, R.H. (2018). Udstillingen //da internettet kom til dig. Enigma Museum for post, tele og  kommunikation, København. Fra 1.12.

Krishnasamy, R.K. (2019). Ustillingen Opdag Skansen, Nordjyllands Historiske Museum, Hals, november 2019.

Madsen, K. M. (2019). Udstillingen Den Fantastiske Fjord. Limfjordsmuseet, Løgstør. Fra 15.6.

Madsen, K. M. (2018). Udstillingen Den Fantastiske Ål. Limfjordsmuseet, Løgstør. Fra 15.6.

Nicolaisen, L.B. (2018). Udstillingen Made in Space, Tycho Brahe Planetarium (nu Planetarium). I samarbejde med White Noise Agency (København), og 59productions (London).  Fra 2.2.

Nicolaisen, L.B. (2018). Udstillingen Made in Space vinder the Mariano Gago Sustainable Succes Award ved Ecsite Annual Conference 2018, Genève, 6.6.

Særkjær, C. (2017). Udstillingen Kunst i kassen, Randers Kunstmuseum, Randers. 12.-19.8.

Yates, M. (2018). Familietid på Skovgaard Museet. Offentligt arrangement på Skovgaard Museet, Viborg, 22.4.

Yates, M. (2018). Humle, håndværk og historier. Offentligt arrangement på Skovgaard Museet, Viborg, 4.5. og 15.6.

Yates, M. (2018). Midt i en krigstid. Digital lydinstallation i Skovgaard Museets samlingsudstilling, Viborg, juni-juli.